Home / ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

หมาจรเดินเข้าร้านยา เจ้าของร้านนึกว่ามาขอข้าว แต่น้องมาเพื่อให้ดูสิ่งนี้!? (คลิป)

จริงๆแล้วเจ้าสุนัขจรนี้ฉลาดมากจนน่าตกใจจริงๆนะค่ะ …

Read More »