. ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่

ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่

29 กรกฎาคม 2022
97   0

ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่เดือนสิงหาคม เริ่มใช้สิทธิ์ได้เดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565ที่ผ่านมา ภายหลังความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ปี 2565 ประมาณ 20 ล้านคน โดยตามแผนกำหนดการจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคม 2565

สรุปหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไขต่าง ๆ และพารู้จักกับหน้าตาของแบบฟอร์มในการลงทะเบียน รวมถึงสิ่งที่ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนจะต้องทราบ ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

1 สัญชาติไทย

2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3 ไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ

4 รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

5 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

6 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

7 ไม่มีบัตรเครดิต 8 ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

1 ถือครองห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร

2 ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่) กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

3 กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่

4 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

5 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางวา

6 ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

1 ห้องชุด กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตรต่อคน

2 กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

3ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่) กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ 3 กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่

4 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

5 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตารางวาต่อคน

6 กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตารางวา

7 ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

ลงทะเบียนได้ที่ไหน สำหรับจุดลงทะเบียนแบบวอล์กอิน จะมีคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นผู้ช่วยประสานงานการลงทะเบียนรอบใหม่ โดยสามารถวอล์กอินลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

ภาพจาก ช่อง 3

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เราได้นำมาให้อ่านกันในวันนี้ เราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรา โดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน!