. กกพ. เคาะขึ้นค่า FT ไฟฟ้า งวด ก.ย. - ธ.ค. -
ข่าวสังคม - โซเชียล » กกพ. เคาะขึ้นค่า FT ไฟฟ้า งวด ก.ย. – ธ.ค.

กกพ. เคาะขึ้นค่า FT ไฟฟ้า งวด ก.ย. – ธ.ค.

28 กรกฎาคม 2022
110   0

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ไทยพีบีเอส รายงานว่า แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ. ได้สรุปอัตราค่าไฟฟ้าฝันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 เบื้องต้นจะปรับอัตราเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่า Ft งวดปัจจุบันที่เก็บอยู่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย จะส่งผลให้ค่า Ft

โดยรวมในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อนำมารวมกับค่าไฟฟ้าฐานประมาณ 3.79 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย จากเดิม 4 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้อัตราค่า Ft ที่ปรับขึ้นดังกล่าว เป็นการคิดตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าจากรัฐบาล ซึ่งหากภาครัฐต้องการช่วยลดภาระค่าไฟก็จำเป็นต้องเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน เนื่องจาก กกพ. ไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส