. เตือนด่วน 7 จังหวัด ประสบอุทกภัยเจอฝนถล่มหนัก -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เตือนด่วน 7 จังหวัด ประสบอุทกภัยเจอฝนถล่มหนัก

เตือนด่วน 7 จังหวัด ประสบอุทกภัยเจอฝนถล่มหนัก

28 กรกฎาคม 2022
126   0

วันที่ 27 ก.ค.65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค.

ส่งผลให้มีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา รวม 13 อำเภอ 21 ตำบล 31 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 48 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น

ภาคเหนือ เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด 5 อำเภอ 10 ตำบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 35 หลัง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พื้นที่อ.ปางมะผ้ารวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

น่าน พื้นที่อ.นาน้อย รวม 2 ตำบล 3 บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 6 หลัง พิษณุโลก พื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.พรหมพิราม อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ รวม 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 29 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด 8 อำเภอ 11 ตำบล 16 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน ได้รับผลกระทบ 13 หลัง ได้แก่

สุรินทร์ พื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ลำดวน และอ.เมืองสุรินทร์ รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง ศรีสะเกษ พื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ขุนหาญ และอ.พยุห์ รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน

ยโสธร พื้นที่อ.ป่าติ้ว รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลัง นครราชสีมา พื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ขามสะแกแสง อ.พิมาย และอ.ประทาย รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน ปภ.ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ