. โม อมีนา และแตงโม -
บันเทิง » โม อมีนา และแตงโม

โม อมีนา และแตงโม

10 กรกฎาคม 2022
68   0

เรียกได้ว่า “โมอมีนา” ก็ต้องข ออั ปเด ตเรื่อ งร าวเกี่ยวกับ ค ดีความของ “แตงโมนิดา” กันสักหน่อย เพราะหลายๆคนก็ยังคงไม่หยุดที่จะติดตาม

และต้องการทราบว่าความจริงคืออะไร

งานนี้โมอมีนาเปิ ดใ จถึงป ระเ ด็นที่ว่า คุณแม่แตงโม ถ อนฟ้อ ง ส่วนตัวโมเฉยๆ ตามเหตุผลคือ

เป็นการตัดสิ นใ จของคุณแม่ห้ามควา มคิ ดคุณแม่ไม่ได้ และต่อให้คุณแม่ถอนฟ้อง ในค ดีความอ าญ าก็ยังดำเนินต่อไป

เป็นการตัดสิ นใ จของคุณแม่ห้ามควา มคิ ดคุณแม่ไม่ได้ และต่อให้คุณแม่ถอนฟ้อง ในค ดีความอ าญ าก็ยังดำเนินต่อไป

ปล่อ ยให้เป็นหน้าที่ของก ฎห มายต่อไป ส่วนตัวไม่กังวลหรือซีเรี ยส

ซึ่งหลังจากคุณแม่ถอ นฟ้อ งรับว่านี่คือจุดที่ทำให้ค ดีดูเบ าลง แต่สุดท้า ยก็ห้า มอะไรไม่ได้

เผยว่ายังเชื่อมั่นในกฏหมาย เจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษา

แต่ในฐานะคนคนนึงก็มีบางส่ว นที่ไม่เชื่ อ ยังคิดเส มอว่าหลั กฐ านต่างๆ

สามารถพิสูจน์คนได้ และเชื่อว่าเวรกรรมตามทัน

หลายคนเริ่มถอยจากคดีแตงโม แอนนาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บอกว่าจะหยุดเรื่องนี้ โมก็เข้าใจ ตัวเองก็ยอมรับว่าเหนื่อยและท้อ แต่ยันว่าไม่หยุดแน่นอน ที่เห็นเงียบๆ ไม่เคยหยุดค้นหาความจริง เพียงแค่ได้บอกว่ากำลังทำอะไร เวลาโมมีอะไรในมือจะส่งให้ผู้ใหญ่ตลอด ซึ่งผู้ใหญ่ ที่โมหมายถึง

ตอนนี้โมบอกว่าสามารถเปิดเผยได้ นั้นก็คือ ท่าน ธนกฤติ จิตรอารีย์รัตน์ เลขนุการ รมว.ยุติธรรม เรียกได้ว่าทำอะไรปรึกษาตลอด ทั้งในเรื่องของหลั กฐ าน และภาพต่างๆ จะปรึกษาผู้ใหญ่ตลอดว่าจริงไหม แต่ถ้ารู้ว่าอะไรคือความจริง จริงๆ ทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ หนูจะเชื่อ ต่อให้ไม่อยากเชื่อก็ตาม