. ล่าสุด หมอพรทิพย์ ประกาศข่าวดี -
บันเทิง » ล่าสุด หมอพรทิพย์ ประกาศข่าวดี

ล่าสุด หมอพรทิพย์ ประกาศข่าวดี

4 กรกฎาคม 2022
137   0

เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ติ ดต ามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว เกี่ยวกับกระแสการจากไปของ นางเอกสาวคนดัง “แตงโม นิดา” ที่ตอนนี้ออกมาเป็นข่าวโด่งดังติ ดกร ะแ สโซเชียลมานานแสนนาน เพราะหลายๆคนต่างเ ฝ้ ารอดูการคลี่คลาย ค ดี ของแตงโม ว่าจะจบลงอย่างไร

เรียกได้ว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังคงติ ดต ามข่าวการจากไปของ นางเอกสาวคนดัง “แตงโม นิดา” ว่าสุดท้ายจะจบลงอย่างไร

จาก ค ดี การจากไปของอดีตนักแสดงสาว “แตงโม นิดา” ที่ตอนนี้เวลาล่วงเลยมา 4 เดือนยังไม่สามารถปิด ค ดี ได้

ซึ่งทางด้าน “แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์” หรือหมอพรทิพย์ ได้เคลื่อนไหวถึงป ระเ ด็ นนี้อยู่บ่อยครั้ง

ล่าสุด “หมอพรทิพย์” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก Porntip Rojanasunan ระบุว่า “วันนี้นับเป็นวันที่ได้รับทราบสิ่งดีๆในกระบวนการยุติธรรมของระบบอัยการที่ต้องการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุก

จากการร่วมเสวนาจึงทราบว่าท่าน อั ย ก ารสูงสุดได้ลงนามจัดตั้ง Major Crime & Technology Crime Bureau เพื่อเป็นหน่วยติ ดต ามต ร ว จ ส อ บใน ค ดี สำคัญโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโนโลยีคอมพิงเตอร์

และห ลั กฐ านทางดิจิตอลของอัยการ โดยท่านอั ยก ารสูงสุดได้นำเอาแนวคิดของหน่วยงาน ECAB Early Case Assessment Bureau ของอเมริกาที่ทำหน้าที่ต ร ว จ ส อ บการทำหน้าที่ของหน่วยใช้ ก ฎ หม ายทุกหน่วย

กับระบบอั ยก ารเกาหลีที่สามารถสั่งต ร ว จ ส อ บห ลั กฐ านด้วยนิติวิทยาศาสตร์มาสร้างหน่วยงานนี้ในสั งกั ดอั ยก าร

นอกจากหน่วยงานใหม่นี้ยังได้พบเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ มล ศุภกิตต์ จรูญโรจน์ ท่านอิทธิพร แก้วทิพย์อธิบดีอัยการ สำนักงาน ค ดีอ าญ า ท่านวีรชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง

โดยมีดร น้ำแท้ มีบุญสร้างผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการส อ บส ว นและดำเนิน ค ดี เป็นคนดำเนินรายการ

หมอเคยรู้จัก ดร น้ำแท้ตั้งแต่จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ เป็นคนเก่งมีอุดมการณ์ เมื่อได้ทราบว่าส อ บติ ดอั ยก ารก็ได้บอกว่าให้เป็นอั ยก ารนี่แหละด้วยเพราะมองดูเป็นนักก ฎห มา ยที่น่าจะเป็นความหวังในอนาคต

ต่างคนต่างห่างกันไปในงานตัวเองและกลับมาเจอกันในเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ ดรน้ำแท้เป็นกรรมการพรบตำรวจชุดพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

และได้นำแนวคิดดึงอั ยก ารมามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการส อ บส ว นและการดำเนิน ค ดี โดยได้ประสานงานจนมีการทำความร่วมมือระหว่างอั ยก าร มหาดไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมาคมแพทย์นิติเวช ฯลฯเพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุก

เรื่องนี้คือก้าวใหม่ของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่หน่วยงานอั ยก ารขยับเอง ต่อไปในบาง ค ดี อั ยก ารจะเชิญพนักงานส อ บส ว นและพยานมาส อ บเพิ่มไม่ใช่สั่งผ่านไปเฉยๆ ต้องติ ดต ามการเป ลี่ ยนแ ป ลงใหญ่ที่ยังเงียบครั้งนี้

เบื้องหลังการเสวนาได้ทราบว่าอั ยก ารภาค1 ได้สั่งสอบเพิ่มหมอใน ค ดี แตงโมด้วยคำถามมากกว่าที่ตำรวจถาม แสดงว่ามีการ Copy แล้ว Delete ในระหว่างทาง ท่านได้ฟังในรายการดร าม่ าวันนี้แล้วรู้สึ กเ สี ยความรู้สึ ก

เล่ามาเพราะเริ่มมีความเป ลี่ ยนแ ป ลงในทางที่ดีที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน สิ่งนี้คือที่เรียกว่า”ธรรมะจัดสรร” โปรดติ ดต ามตอนต่อไป”