. วันเงินเข้า เดือนเมษายน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » วันเงินเข้า เดือนเมษายน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันเงินเข้า เดือนเมษายน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 เมษายน 2022
267   0

เกาะติดการโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดย กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง จะโอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 14.54 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ขณะที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.)

มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดิม พร้อมรับเงินพิเศษโครงการเพิ่มกำลังซื้อเฟส 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 รวม 600 บาท ซึ่งเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้าย

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินเดือนเมษายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2565

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 18 เมษายน 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง

ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 เมษายน 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

บัตรประจำตัวคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับเบี้ยคคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

เบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน สูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.)