. สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบเสี่ยงสูง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบเสี่ยงสูง

สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบเสี่ยงสูง

21 มีนาคม 2022
126   0

วันที่ 20 มี.ค.2565 ศูนย์ข้อมูล CV-19 จ.ลำปาง พบว่าวันนี้มีผู้ติดเพิ่ม 960 ราย ทางนายมนูญ สวยสด ผญบ.บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือเผยว่า ชาวบ้านบ้านป่าคา มีผู้ติด CV-19 จำนวน 33 ราย ทำให้ชาวบ้านกว่า 150 หลังคาเรือนเป็นผู้เสี่ยงสูง ต้องกักตัวยกหมู่บ้าน

ติด CV-19 ยกหมู่บ้าน

ทั้งนี้คนในหมู่บ้านดังกล่าว ได้ตั้งจุดรับบริจาคในหมู่บ้านหรือที่วัด เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ที่กักตัวและผู้ติด CV-19 แล้ว โดยสถานการณ์น่าจะพบคนติดมากขึ้น

มีการเตรียมสถานที่รองรับผู้ติด CV-19 กักตัวที่อาคารของโรงเรียนบ้านป่าคา สามารถรองรับผู้ติดได้ 40-50 รายเป็นต้น

นอกจากนี้นายศรีทอง สมพงษ์ ผญบ.บ้านขวัญคีรี หมู่ 11 ต.บ้านร้อง อ.งาว เผยว่าชาวบ้านกว่า 150 หลังคาเรือน ต้องกักตัวเช่นกัน หลังพบผู้ติด CV-19 แล้ว 62 ราย จาก 45 หลังคาเรือน

คาดว่าจะมีแนวโน้มผู้ติดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจะต้องขาดสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ทั้งน้ำดื่มและอาหาร เพราะเส้นทางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากตัวอ.งาว ระยะทางไปกลับกว่า 45 กิโลเมตรเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19