Home / สาระความรู้-ท่องเที่ยว / เทคนิคการปลูกผักพายน้อย นอกฤดู

เทคนิคการปลูกผักพายน้อย นอกฤดู

Loading...

ผักพายน้อย เป็นพืชน้ำประเภทผักมีขนาดเล็กชอบอยู่ในพื้นที่มีน้ำท่วมขังหรือมีความชื้นสูง รับประทานได้ทั้งก้านและใบ มีรสชาติหวานมันและออกขมเล็กน้อย นิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียงผักสด กับส้มตำ ลาบก้อย หรือลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ ถือเป็นผักที่มีความต้องการบริโภคของคนทั่วไป เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่พบกับ คุณกัญญารัตน์ มงคลพรหม

เกษตรกรกลุ่มปลูกผักพายน้อย บ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคู่เมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลถึงการปลูกผักพายน้อยว่า ผักพายเป็นพืชที่ใช้เวลาปลูกไม่นาน 45-60 วัน เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน ส่วนในฤดูอื่นๆ ไม่ค่อยมีผู้นิยมปลูกเนื่องจากไม่มีน้ำ แดดจัด ปลูกยาก ทำให้ผักผายน้อยขาดตลาด คุณกัญญารัตน์ จึงได้คิด วิธีการปลูกผักพายน้อย นอกฤดู เพื่อให้มีผลผลิตออกขายได้ราคาสูงกว่าช่วงปกติ

เทคนิคการปลูกผักพายนอกฤดู ของคุณกัญญารัตน์ จะปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน โดยการเตรียมแปลงปลูกที่สามารถกักเก็บน้ำได้ ด้วยการปั้นคันดินให้สูงล้อมรอบแปลงผัก และใช้ตาข่ายพรางแซงประมาณ60 % เพื่อควบคุมแสง เนื่องจากผักพายน้อยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีแสงรำไร จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์หว่านให้ทั่วแปลง เมื่อผักพายอายุประมาณ 30-40 วัน

จะเริ่มแตกใบจริง เนื่องจากผักพายเป็นพืชที่ออกดอกในช่วงเวลากลางคืน คุณกัญญารัตน์ จึงควบคุมการออกดอกของผักพายน้อย ด้วยการเปิดไฟในแปลงช่วงกลางคืน เพื่อยับยั้งไม่ให้ผักพายออกดอก เพราะถ้าผักพายออกดอกจะทำให้ขายไม่ได้ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด การเปิดไฟในช่วงกลางคืนจะช่วย จะช่วยยับยั้งการออกดอกของผักพายได้ดี และส่งผลให้ก้านและใบเจริญเติบโตได้ดี

คุณกัญญารัตน์ ยังกล่าวอีกว่า การปลูกผักพายน้อยนอกฤดู สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผักพายน้อยได้ถึงกิโลกรัมละ 40-45 บาท แตกต่างจากการปลูกภายในฤดู จะขายได้เพียงกิโลกรัมละ 10-20 บาท ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกับกลุ่มของตนได้เป็นอย่างดี

Facebook Comments
Loading...

Check Also

ภัยแฝง จากน้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่เรานั้นไม่เคยรู้มาก่อน อันตรายกว่าที่คิด

Loading... น้ำย …