. ประกาศปิด โรงเรียน หลังพบติด CV-19 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ประกาศปิด โรงเรียน หลังพบติด CV-19

ประกาศปิด โรงเรียน หลังพบติด CV-19

25 พฤศจิกายน 2021
115   0

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 จากกรณีในพื้นที่อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พบผู้ติด CV-19 จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิด

ทำให้พบผู้ติดเพิ่มอีกจำนวน 7 ราย ในระยะเวลา 4 วัน หนึ่งในนั้นมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ได้รับจากผู้ปกครอง สัมผัสใกล้ชิดกับครู และเพื่อนที่เรียนพิเศษด้วยกันกว่า 50 คน

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 64 ทางโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม จึงได้มีการออกประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 64 โดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 64

รวมทั้งได้ให้ครูและนักเรียนที่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนที่พบ CV-19 รวมถึงผู้ปกครอง กักตัวและเฝ้าระวังตนเอง และบุตรหลาน เป็นเวลา 7-10 วัน และขอให้ครู บุคลากร นักเรียนของโรงเรียน งดเดินทางออกนอกพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ

ด้านแพทย์หญิงพิมพ์วิไล วรรณารักษ์ ผอ.รพ.แม่พริก รักษาการผอ.รพ.แจ้ห่ม นายสุพล ปัญญาไว สาธารณสุขอ.แจ้ห่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าทำการตรวจคัดกรองให้กับครู บุคลากร เด็กนักเรียน

และผู้ปกครอง กลุ่มเสี่ยง ด้วย ตรวจ RT-PCR และ ATK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกคนต้องทำการกักตัวให้ครบตามมาตรการที่กำหนด และจะมีการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ประกาศปิด โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม หลังพบเด็กติด CV-19 เสี่ยงสูงอีกเพียบ