. 10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » 10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

22 พฤศจิกายน 2021
50   0

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์CV วันนี้ 20 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดCVสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์CV (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดCVสูงสุด

จํานวนผู้ติดCVในประเทศรายใหม่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 สงขลา

3 นครศรีธรรมราช

4 เชียงใหม่

5 สุราษฏร์ธานี

6 สมุทรปราการ

7 ปัตตานี

8 ชลบุรี

9 ยะลา

10 ตรัง

20/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดCVสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี สมุทรปราการ ปัตตานี ชลบุรี ยะลา และตรัง