. เปิดรับคนไปทำงานที่ อิสราเอล เงินเดือน 55,954 -
หางาน-สมัครงาน » เปิดรับคนไปทำงานที่ อิสราเอล เงินเดือน 55,954

เปิดรับคนไปทำงานที่ อิสราเอล เงินเดือน 55,954

13 พฤศจิกายน 2021
231   0

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริม แรงงานไทย ให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อมีงานทำ นำรายได้

ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับจากการทำงานในต่างประเทศมาพัฒนาตนเองหรือต่อยอดกิจการ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐอิสราเอลเพิ่มโควตารับแรงงานภาคเกษตรจากประเทศไทยเป็น 6,500 คน มากกว่าปีที่แล้วที่ให้โควตาไว้ 5,000 คน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่

เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤศจิกายน 2564 นี้

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ กรมการจัดหางาน

จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

ภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 16

ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร (เพศชาย) ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน

โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 55,954 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย เป็นเพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 – 25 พฤศจิกายน 2541 ไม่มีประวัติเสีย ไม่มีคู่สมรส บุตร

หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรงและต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/ เลี้ยงสัตว์)