. แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

21 กันยายน 2021
105   0

สำหรับใครที่รอสมัครอยู่ดูเลย สืบเนื่องจากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ประมาณเกือบ 14 ล้านคน ก็จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่ ลงทะเบียนเช่นกัน การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้

จากที่มีการปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ ผู้ที่สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ได้ ที่นี่

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนบัตรคนจน

ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)

ขั้นตอนที่ 2

-แสดงบัตรประชาชน

-กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

-เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์ CV19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และลดการแพร่กระจายของ CV19

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ แจ้งข่าวประกันสังคม