. ประกันสังคม หลายคนสถานะเปลี่ยน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ประกันสังคม หลายคนสถานะเปลี่ยน

ประกันสังคม หลายคนสถานะเปลี่ยน

19 กันยายน 2021
95   0

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.64 ประกันสังคม แจ้งระบบประมวลผลผู้ได้สิทธิเยียวยาแล้วเสร็จโดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา

ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 64 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา

ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 64 สามาถเข้าเช็กสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news

ทั้งนี้ เวลาต่อมาได้มีผู้ประกันตนหลายคนเกิดข้อสงสัย เนื่องจากสถานะการเยียวยาเปลี่ยนไป ล่าสุดทางด้าน สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว

เบื้องต้นเกิดจากการประมวลผลข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงมีการดึงข้อมูลกลับและประมวลผลใหม่ ซี่งอาจทำให้ผู้ประกันตนบางท่านมีสถานะเปลี่ยนไปจากเดิม

โดยจะทำการอัพเดทข้อมูลใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน เป็นต้นไป และให้ทยอยเช็กสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้-20 กันยายน 64 หากไม่ได้รับสิทธิให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เลย

อย่างไรก็ตาม วันนี้สถานะหลายคนเริ่มเปลี่ยนแล้ว จากที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ เปลี่ยนเป็นไม่ได้รับสิทธิ รีบยื่นทบทวนสิทธิกันนะคะ