. ใครไป 4 สถานที่เ สี่ ย งนี้ ให้สังเกตอาการ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ใครไป 4 สถานที่เ สี่ ย งนี้ ให้สังเกตอาการ

ใครไป 4 สถานที่เ สี่ ย งนี้ ให้สังเกตอาการ

18 กันยายน 2021
130   0

วันที่ 17 ก.ย.64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพรกระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า ปัจจัยเสี่ย งของการติด CV-19

ในช่วงนี้ยังคงเป็นการติดจากการสัมผัสในสถานที่ทำงานเป็นหลัก โดยผู้ติดรายใหม่ 42 รายวันนี้ เป็นผู้ติดจากต่างจังหวัด 15 ราย มาจากประเทศเมียนมา 1 ราย กรุงเทพมหานคร 3 ราย ตาก 1 ราย กำแพงเพชร 5 ราย ภูเก็ต 2 ราย เชียงราย 1 ราย และลำพูน 2 ราย

อีก 23 ราย เป็นผู้ติด CV-19 ภายในจังหวัด โดยอยู่ระหว่างสอบสวน 3 ราย และมาจากกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ร้านเม ายำคาเฟ่ ร้านดีเค เมทัลชีท และครอบครัว 6 ราย โดยเป็นพนักงานร้านดีเค เมทัลชีท 1 ราย เป็นคนในครอบครัวพนักงานปั๊ม PT หางดง 1 ราย และอีก 4 ราย เป็นผู้สัมผัสของลูกค้าและพนักงานร้านเม ายำ คาเฟ่

พบว่ามีการติด CV-19 เพิ่มต่อไปที่ร้านหลู้ไฮเวย์ และร้านข้าวต้มชาววัง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มเสี่ย งสูง รวมผู้ติดสะสม 68 ราย, พนักงานห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และครอบครัว 2 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของคนขายอาหารที่ Canteen ของพนักงาน และอีก 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ย งสูงของครอบครัวแม่บ้าน พบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดสะสม 43 ราย, หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว 2 ราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน Second Caf by Warasub อำเภอสันทราย รวมผู้ติดสะสม 8 ราย จึงขอประกาศให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าว ในวันที่ 5 ก.ย.64 เข้ารับการตรวจหา CV-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน, เทศบาลตำบลสันกำแพง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักงานกองการศึกษา พบระหว่างการกักตัว

รวมผู้ติดสะสม 16 ราย, เดอะ ไทม์ มูฟเมนต์ ย่านเจ็ดยอด อำเภอเมือง 1 ราย, ครอบครัว หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง 2 ราย, บ้านเอื้ออาทร ต.หนองหาร อ.สันทราย 1 ราย, ครอบครัวหมู่ที่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย 2 ราย และครอบครัวหมู่ที่ 2 ต.แม่ทา อ.แม่ออน 2 ราย

ส่วนอีก 4 ราย เป็นการติดในระบบ Bubble Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย ทั้งหมดพบระหว่างการกักตัว โดย 1 ราย เป็นพนักงาน และอีก 3 ราย เป็นผู้สัมผัสพนักงาน ซึ่ง CM7787 เป็นพนักงานอีกโรงงานหนึ่ง ทีมรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกแล้ว และจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ย. 64) รวมผู้ติดสะสมขณะนี้อยู่ที่ 230 ราย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการร้านข้าวต้มชาววัง ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11-16 ก.ย.64, ร้านหลู้ไฮเวย์ ตำช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 ก.ย.64 และสวนจันทร์สุวรรณ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน ระหว่างวันที่ 11-16 ก.ย.64 เข้ารับการตรวจหา CV-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่ไปสถานที่ดังกล่าว เข้าตรวจหา CV-19 และกักตัวเพื่อดูอาการด้วยนะคะ