. เตรียมกดรับสิทธิ 5,000 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เตรียมกดรับสิทธิ 5,000

เตรียมกดรับสิทธิ 5,000

18 กันยายน 2021
191   0

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมเปิดระบบให้ลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ซึ่งรัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ให้คูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน

และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% จำนวน 2 ล้านสิทธิ หรือห้องพัก และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่รัฐสนับสนุนวงเงิน 5,000 บาท ให้ประชาชนเดินทางเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ จำนวน 1 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ภายในวันที่ 24 กันยายนนี้

สามารถจองห้องพักได้ในวันที่ 8 ตุลาคม เพื่อให้สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิพร้อมกันทั้งผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่ลงทะเบียน

หรือได้ใช้สิทธิแล้วในระยะก่อนหน้านี้ เพื่อทำการยืนยันตัวตนกับระบบ และเมื่อยืนยันสิทธิแล้วเสร็จ จะสามารถใช้สิทธิเป็นส่วนลดในการเดินทางท่องเที่ยวได้ในระยะยาว เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ได้ถึงต้นปี 2565

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ที่เพิ่มจำนวนห้องพักให้อีก 2 ล้านห้องหรือสิทธินั้น ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ มีจำนวนห้องพักที่สามารถใช้สิทธิเป็นส่วนลดในการเข้าพักได้ 10 ห้องหรือสิทธิในเฟส 1 และเพิ่มให้อีก 5 ห้องหรือสิทธิในเฟส 2 รวมเป็น 15 ห้องหรือสิทธิ

โดยผู้ที่ใช้สิทธิส่วนลดค่าห้องพักครบ 15 ห้องแล้ว จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ส่วนผู้ที่ยังใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ เฟส 2 ยังไม่หมด สามารถเข้าลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 24 กันยายน 2564 พร้อมกับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิที่ต้องลงทะเบียนใหม่

โดยสิทธิจำนวนห้องพักของผู้ลงทะเบียน ได้ใช้ในเฟส 1 และเฟส 2 เหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าใด หมายความว่าในเฟส 3 ผู้ลงทะเบียนจะมีสิทธิส่วนลดห้องพักเหลือจำนวนเท่านั้น อาทิ หากเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 ใช้ไปแล้ว 5 ห้อง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะยังเหลือสิทธิเที่ยวได้อีก 10 ห้อง

ซึ่งททท. ได้ประเมินว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย จะมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2564 เกี่ยวเนื่องถึงต้นปี 2565 จำนวน 27,500 ล้านบาท

แยกเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชน จำนวนประมาณ 16,500 ล้านบาท หรือ 60% ของค่าใช้จ่ายในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่รัฐบาลจ่ายสมทบอัตราส่วน 40% ของของค่าใช้จ่ายในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย หรือวงเงินประมาณ 11,000 ล้านบาท

หลังจากหารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการสนันสนุนนโยบายการเปิดประเทศ ภายใน 120 วันของนายกรัฐมนตรี ททท. ได้เตรียมหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการขอขยายใช้สิทธิทั้งเราเที่ยวด้วยกัน และทัวร์เที่ยวไทย ให้ครอบคลุมไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และดึงบรรยากาศให้ฟื้นกลับมา นายพิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะต้องเป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐบาลจะสมทบค่าห้องในอัตรา 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน และส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% รวมถึงจะได้รับคูปองอาหาร 600 บาทต่อวันด้วย

เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันการทุจริต ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมนั้น ททท.จะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามโรงแรม หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ผ่านมาตรการตรวจประเมินที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในส่วนอื่นๆ อาทิ การป้องกันการสวมสิทธิด้วยระบบสแกนใบหน้า และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิที่สาขาธนาคารกรุงไทย

ในส่วนของโครงการทัวร์เที่ยวไทย คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเช่นกัน ไม่ได้จำกัดแค่เพียงกลุ่มสูงวัยเท่านั้น

โดยจะสมทบส่วนลดในการซื้อแพคเกจท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการทัวร์ในอัตรา 40% ของราคาแพคเกจรวม ซึ่งกำหนดส่วนลดให้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนเท่านั้น และกำหนดให้บริษัททัวร์ 1 ราย สามารถให้บริการลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จำกัดไว้ที่จำนวน 1,000 คนเท่านั้น สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกจังหวัด

อย่างไรก็ตาม เตรียมชิงสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย เปิดลงทะเบียน 24 ก.ย.นี้ ก่อนเที่ยวจริง 15 ต.ค.นี้