. ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยา 2 รอบ พร้อมวันโอน -
ประกันสังคม » ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยา 2 รอบ พร้อมวันโอน

ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยา 2 รอบ พร้อมวันโอน

15 กันยายน 2021
164   0

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา 2 งวด รอบแรกจ่ายเงินไปแล้ว 5,000 บาท

ส่วนรอบที่สองจะโอนเงินในวันที่ 21 ก.ย. 64 อีก 5,000 บาท รวมได้เงินเยียวยาประกันสังคม 2 เดือน จำนวน 10,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา 2 งวด

รอบแรกจ่ายเงินไปแล้ว 5,000 บาท สำหรับรอบที่สองจะโอนเงินในวันที่ 22 – 23 ก.ย. 64 อีก 5,000 บาท รวมได้เงินเยียวยาประกันสังคม 2 เดือน จำนวน 10,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน (เฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ) คือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา 2 งวด

รอบแรกจ่ายเงินไปแล้ว 2,500 บาท ส่วนรอบที่สองจะโอนเงินในวันที่ 27 – 28 ก.ย. 64 อีก 2,500 บาท รวมได้เงินเยียวยาประกันสังคม 2 เดือน จำนวน 5,000 บาท