. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ล่าสุด -
ข่าวสังคม - โซเชียล » บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ล่าสุด

13 กันยายน 2021
177   0

สำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีข่าวออกมาว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่ แต่ก็ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอน ล่าสุด เรามาเช็คสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน รอบเดือนกันยายน ยังเหลืออะไรให้ใช้ได้อีกบ้าง วันที่ 15-18 และ 22 นี้ หลังจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.6 ล้านคน

ได้รับค่าสินค้าประจำเดือนสูงสุด 300 บาท และ โครงการเพิ่มกำลังซื้ออีก 200 บาทไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามด้วย วันที่ 3 กันยายน ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 4.7 ล้านคนได้รับเงินเบี้ยยังชีพเรียบร้อยแล้ว สิทธิที่ยังเหลือในเดือนกันยายน ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนตก ยังสามารถใช้ได้ มีดังนี้

วันที่ 15 กันยายน 2564

ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐจะคืนภาษี 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินส่วนนี้สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้า และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อสินค้า จะได้รับเงินภาษี 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

ใช้จ่าย 100 บาท คืนภาษี 5% จำนวน 5 บาท

ใช้จ่าย 500 บาท คืนภาษี5% จำนวน 25 บาท

ใช้จ่าย 1,000 บาท คืนภาษี 5% จำนวน 50 บาท

วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท โดยหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท

การประปานครหลวง ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรคนจนกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

-เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

-ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)

-มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

-สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพัก หรือคอนโดมิเนียม

-ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

วันที่ 22 กันยายน 2564 เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้พิการ ที่ถือบัตรผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

ขอบคุณ thebangkokinsight