. รมว.แรงงาน ยืนยันเอง ม.33,39 ลดส่งเงินสมทบ ต่อ 3 เดือน -
ประกันสังคม » รมว.แรงงาน ยืนยันเอง ม.33,39 ลดส่งเงินสมทบ ต่อ 3 เดือน

รมว.แรงงาน ยืนยันเอง ม.33,39 ลดส่งเงินสมทบ ต่อ 3 เดือน

10 กันยายน 2021
170   0

รมว.แรงงาน ยืนยันเอง ผู้ประกันตน ม.33,ม.39 เฮ แน่นอน เพราะลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ต่ออีก 3 เดือน เข้า ครม.สัปดาห์หน้า

วันที่ 9 ก.ย. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า บอร์ดประกันสังคม ได้มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 64 อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนก.ย. – พ.ย. 64 ฝ่ายนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา ร้อยละ 2.5 วงเงินรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดย คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพิจารณษเห็นชอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

มติดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอัตรา 750 บาท ต่อเดือน เหลือเพียง 375 บาท ต่อเดือนเท่านั้น

นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33

นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% ต่อเดือน ซึ่งเดิมทีถูกหัก 5% หรือ คำนวณโดย นำ “เงินเดือน” คูณ “2.5%” จะได้จำนวนเงินที่ถูกหักออกไปในแต่ละเดือน เช่น

เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 2.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 375 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

ผู้ประกันตนมาตรา39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงาน หรือลาออกไม่เกิน 6 เดือน และเคยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ยังอยากได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ รัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ

เหลือเดือนละ 4.5% จากเดิม 9% โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน เช่น

เงินเดือน 4,800 บาท (เงินเดือน) x 4.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 216 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)