. ปรับเงื่อนไข ลงทะเบียบัตรคนจน รอบใหม่ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ปรับเงื่อนไข ลงทะเบียบัตรคนจน รอบใหม่

ปรับเงื่อนไข ลงทะเบียบัตรคนจน รอบใหม่

10 กันยายน 2021
142   0

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม อนุมัติเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่

เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตกหล่น หรือผู้ที่ไม่เคยถือบัตรฯ สามารถเข้ามาสมัครได้

ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง ปิดช่องโหว่ไม่ให้คนที่ไม่จนเข้ามาแอบอ้างสิทธิ

เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน

รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ

ทั้งนี้ การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้น จะต้องให้ฝ่ายนโยบายดูความเหมาะสมกับสถานการณ์ cv เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในระหร่างการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อ cv ได้

เรียบเรียงโดย มุมข่าว