. โหลดเลย! แบบฟอร์ม ยื่นเรื่อง ขอทบทวนสิทธิ์ ม.33-39-40 -
ประกันสังคม » โหลดเลย! แบบฟอร์ม ยื่นเรื่อง ขอทบทวนสิทธิ์ ม.33-39-40

โหลดเลย! แบบฟอร์ม ยื่นเรื่อง ขอทบทวนสิทธิ์ ม.33-39-40

3 กันยายน 2021
225   0

เปิดให้โหลดแล้ว ใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา โหลดแบบฟอร์มไปเลย เพื่อเบิกเงินเยียวยา ตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนด

วันที่ 2 ก.ย. จากกรณีสำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาส ให้ผู้ประกันตน ม.33-39-40 ที่อยู่ในเงื่อนไขตามที่กำหนด แต่กลับไม่ได้สิทธิ์ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 64 โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องรู้ ดังนี้

กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ได้

– ม.33 ที่อยู่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้มและอยู่ ใน 9 ประเภทกิจการ

– ม.39 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีฐานข้อมูลภายในเดือน ก.ค. 64

– ม.40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มแรกที่สมัครภายใน 31 ก.ค. 64 และจ่ายเงินภายใน 10 ส.ค. 64

– ม.40 ใน 16 จังหวัดหลังที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายใน 3 ส.ค. 64

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์

1. แบบฟอร์มขอทบทวบสิทธิ โหลดได้ที่นี่ คลิก

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเสร็จ ม.40

วิธีทบทวนสิทธิ์ มี 2 ช่องทาง

1. ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

2. ส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ หากมีข้อสักถามและข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1506