. รับเงินเยียว ย า นักเรียน 3 ก.ย.นี้ ได้แน่นอน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » รับเงินเยียว ย า นักเรียน 3 ก.ย.นี้ ได้แน่นอน

รับเงินเยียว ย า นักเรียน 3 ก.ย.นี้ ได้แน่นอน

2 กันยายน 2021
128   0

สิ้นสุดการรอคอย เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ถึงผู้ปกครองแน่นอน โรงเรียนจะทำการจัดสรร ภายในวันที่ 3 ก.ย.นี้

วันที่ 2 ก.ย. 64 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า งบประมาณจากมาตรการ เงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ได้ถูกส่งมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณส่วนนี้จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ดูแล คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้ดำเนินการกระจายเงินไปสู่สถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ แจ้งว่า กำลังทำระบบการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดย วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ทางธนาคารจะให้โรงเรียนสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (online registration) ช่วยลูกค้าที่มีและไม่มี Krungthai corporate online เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในการโอนเงินให้ผู้ปกครอง ธนาคารกรุงไทย จะขึ้นหน้าเวปของธนาคาร และ สพฐ. จะส่ง link การสมัคร และคลิปอธิบายขั้นตอนการดำเนินการไปให้ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้โอนเงินไปยังบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นที่เรียบร้อย โดยทางโรงเรียนจะโอนเงินหรือจ่ายเงินถึงมือผู้ปกครอง ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 วัน