. เช็กเลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าย้อนหลัง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เช็กเลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าย้อนหลัง

เช็กเลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าย้อนหลัง

2 กันยายน 2021
199   0

ดีใจด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เงินเข้าย้อนหลังอีก 3 ก.ย. 64

วันที่ 2 ก.ย. 64 จากกรณีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย​ เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป โดยจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ วันที่ 3 ก.ย.2564 ตามอัตราการจ่ายเดิม คือ

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน

ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน

รายละเอียดการจ่ายย้อนหลัง มีดังนี้

ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2563)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน (ตุลาคม และธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2564)

วงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด​

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02- 109-2345 ในวัน-เวลาราชการ