. เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ ยืมได้ 1 แสนบาท ทุกอาชีพ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ ยืมได้ 1 แสนบาท ทุกอาชีพ

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ ยืมได้ 1 แสนบาท ทุกอาชีพ

28 สิงหาคม 2021
297   0

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้ไม่มีค้ำประกันผู้สนใจสามารถเปิดดูวิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทยได้ Smartmoney อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ไม่ค้ำประกัน

ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สมัครได้ตามรายละเอียดดังนี้ สำหรับผู้สนใจสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่วงเงินสูงสุด 5 เท่าของยอดธุรกรรม แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่ไม่ต้องค้ำประกันและไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย

คุณสามารถยืมทางเลือกอื่นของธนาคารกรุงไทยได้สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องมีข้อมูลว่าคุณต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไปแล้วจึงสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยตาม

วิธีการดังต่อไปนี้ หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครใช้บริการได้ทันที ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

1.วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2.คุณไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินเดือนที่ธนาคารกรุงไทย คุณเพียงแค่ต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปเพื่อสมัครสินเชื่อ

<

3.คุณสามารถสมัครสินเชื่อได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติสำหรับผู้ยื่นคำร้องที่เตรียมใช้สินเชื่อเอนกประสงค์ของธนาคารกรุงไทย

1.ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป

2.ผู้ขอสินเชื่อต้องทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี

3.สำหรับเจ้าของร้านค้าปลีกทั่วไป การเปิดร้านต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ดำเนินกิจการมาอย่างน้อย 2 ปี

4.ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติความสูญเสียทางเศรษฐกิจและไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทย

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน

3.สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน ถ้ามี

4.สำเนาต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด และหลักฐานรายได้อื่นๆ ที่เชื่อถือได้

5.คำชี้แจงเอกสาร

5.1 บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

5.2 เจ้าของร้านค้าปลีกทั่วไปใช้รายงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (ถ้ามี) ที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

6.หากคุณต้องการยืมเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ต่าง ๆ โปรดเตรียมสำเนาใบแจ้งยอดสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตของเดือนที่แล้ว และเอกสารที่คล้ายคลึงกัน