. ย้ำ ต่ออายุใบขับขี่ ทำด้วยตัวเองเท่านั้น -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ย้ำ ต่ออายุใบขับขี่ ทำด้วยตัวเองเท่านั้น

ย้ำ ต่ออายุใบขับขี่ ทำด้วยตัวเองเท่านั้น

28 สิงหาคม 2021
130   0

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง กรณีมีข่าวปลอมออกมาว่า การต่อใบขับขี่ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ เข้าเว็บไซต์อบรมออนไลน์ ใส่เลขบัตรประชาชนใครก็ได้ ว่า ไม่เป็นความจริง แต่ข่าวจริง คือ ผู้ต้องการต่อใบขับขี่ สามารถอบรมออนไลน์ จากเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อนำมายกเว้นการอบรมที่สำนักงานขนส่งได้

โดยใช้ข้อมูลจริงของตนเองในการลงทะเบียน และเข้าอบรมด้วยตนเอง “ไม่สามารถใช้ผลการอบรมของผู้อื่นได้” เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และเอกสาร ประกอบก่อนการดำเนินการทุกครั้ง หากผู้ต้องการต่อใบขับขี่ไม่มีประวัติผ่านการอบรม ต้องเข้าอบรมใหม่และอาจทำให้เสียสิทธิการจองคิวในวันดังกล่าว

กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ กรณีมีผู้จัดหาผลการอบรมออนไลน์ให้ และเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ โดยย้ำว่า อบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ ทำได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ขั้นตอนอบรมออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

2. อบรมครั้งแรกให้คลิก “ลงทะเบียน” กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, วันที่ เดือน และปี พ.ศ. เกิด เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากนั้นคลิก “ยืนยันข้อมูล” สำหรับเข้าอบรมครั้งถัดไปคลิก “เข้าสู่ระบบ” ได้ทันที

3. เริ่มการอบรมโดยการทำ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ตามใบขับขี่ที่ต้องการจะต่ออายุ ปัจจุบันมีการอบรม 4 ประเภท สำหรับคนไทยและการอบรมสำหรับชาวต่างชาติ For Foreigner 1 ประเภท

4. ชมวิดีโอการอบรมจนจบ และทำ “แบบทดสอบหลังอบรม”

5. ตรวจสอบหรือบันทึกหน้าจอผลผ่านการอบรม ได้ที่ “ผลการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบขับขี่ ภายใน 6 เดือน นับจากผ่านการอบรม