. ยอดติดเชื้ อลด เหลือ 17,093 ราย เผยตัวเลข ผู้ได้วัคซีน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ยอดติดเชื้ อลด เหลือ 17,093 ราย เผยตัวเลข ผู้ได้วัคซีน

ยอดติดเชื้ อลด เหลือ 17,093 ราย เผยตัวเลข ผู้ได้วัคซีน

23 สิงหาคม 2021
211   0

จากการรายงานสถานการ์ผู้ติดเชื้อ CV-19 ของทางศบค. ล่าสุดประจำวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 พบยอดผู้ติดเชื้อ 17,491 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดติดเชื้อใหม่ 17,093 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย

ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 1,037,923 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 22,134 ราย รวมหายป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นจำนวน 834,344 ราย

อยู่ในระหว่างการรักษา 195,454 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 5,290 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1,094 ราย

มีผู้เ สี ย ชี วิ ตในวันนี้ 242 ราย รวมผู้เ สี ย ชี วิ ต จากการติดเชื้อ CV – 19 ตั้งแต่การระบาดในช่วงปี 2563 มีผู้เ สี ย ชี วิ ตรวมแล้ว 9,562 ราย ขณะที่ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่ปี 2563 อยู่ที่ 1,049,295 ราย ในส่วนของการตรวจหาเชื้อวานนี้ ทำการตรวจทั้งสิ้น 50,859 คนด้วยกัน

นอกจากนี้ ทางศบค. ยังได้ออกมาประกาศว่า ไทยฉีดวัคซีนได้ 50 ล้านคน ตามแผนกระจายวัคซีนแล้ว ถือว่าเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่ ที่ตั้งเป้าไว้ แต่เมื่อพิจารณาตัวเลข ที่รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนล่าสุด อยู่ที่ 26,016,086 ราย ถือว่าเกินครึ่งของจำนวน 50 ล้านโดส แต่ยังไม่เข้าใกล้แต่อย่างใด

ขอบคุณ ไทยรู้สู้โควิด