. ไทยร่วมใจ แจ้ง คิวฉีด แอสตร้า รอบใหม่ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ไทยร่วมใจ แจ้ง คิวฉีด แอสตร้า รอบใหม่

ไทยร่วมใจ แจ้ง คิวฉีด แอสตร้า รอบใหม่

23 สิงหาคม 2021
116   0

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งไปยัง ผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 กับ ไทยร่วมใจ

เพจเฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หากเป็นผู้ที่จองคิวผ่านทางโทรศัพท์ ให้เข้ารับวัคซีนได้ตามที่นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ ส่วนหญิงตั้งครรภ์สามารถ Walk – in เข้ารับวัคซีน ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564

กลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ที่ลงทะเบียนวันที่ 16 – 31 สิงหาคม ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม ตามกำหนดการใหม่ดังนี้

คิวฉีดเดิม เดือนสิงหาคม

จันทร์ที่ 16 อังคารที่ 17 พุทธที่ 18 พฤหัสที่ 19 ศุกร์ที่ 20 คิวฉีดใหม่ พุทธที่ 25 สิงหาคม

เสาร์ที่ 21 อาทิตย์ที่ 22 จันทร์ที่ 23 อังคารที่ 24 พุทธที่ 25 คิวฉีดใหม่ พฤหัสที่ 26 สิงหาคม

พฤหัสที่ 26 ศุกร์ที่ 27 เสาร์ที่ 28 อาทิตย์ที่ 29 จันทร์ที่ 30 อังคารที่ 31 คิวฉีดใหม่ ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม