. อนุมัติ ช่วยเกษตรกร 10 กลุ่มอาชีพ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » อนุมัติ ช่วยเกษตรกร 10 กลุ่มอาชีพ

อนุมัติ ช่วยเกษตรกร 10 กลุ่มอาชีพ

23 สิงหาคม 2021
129   0

รายการข่าว,ข่าวในประเทศ 22 สิงหาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร กว่า 2,500 ล้านบาท พร้อมเร่งเจาะตลาดต่างประเทศ บรรเทาCV19 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณปี 2565 รวม 2,562 ล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตร 10 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลไม้, พืชหัว, พืชผัก, ข้าว, มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปศุสัตว์, ประมง, กล้วยไม้ ผ่านมาตรการที่มุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางระบายผลผลิต,เสริมสภาพคล่องด้านเงินทุน,กำหนดราคาเป้าหมายสินค้าเกษตรปี 2565 เพื่อกองทุนฯ จะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร

และล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือการค้าไทย-ไห่หนานของจีน เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า-การลงทุนทุกมติ เจาะลึกรายมณฑล โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนาม ร่วมกับ อธิบดีกรมพาณิชย์ไห่หนาน ซึ่งถือเป็นมินิเอฟทีเอฉบับแรกที่ไทยได้ลงนามกับมลฑลของจีน เร็ว ๆ นี้จะมีการลงนามเพิ่มเติมกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอีกหลายประเทศ

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที