. มิสทินให้ลุ้ นรับ 2,000 อีกรอบ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » มิสทินให้ลุ้ นรับ 2,000 อีกรอบ

มิสทินให้ลุ้ นรับ 2,000 อีกรอบ

20 สิงหาคม 2021
301   0

หลังจากบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ได้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนผ่าน www.มิสทินสู้โ ค วิ ด.com

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2564 เพื่อรับเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทีนเพื่อดำรงชีพ 1,000 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท จากวงเงินช่วยเหลือ 10,000,000 บาท

โดยประกาศรายชื่อผู้โช คดีหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ 2 ครั้ง ครั้งแรกจะประกาศรายชื่อในวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 12.00 น. จำนวน 2,000 ทุน และครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 12.00 น.เช่นกัน อีก 3,000 ทุน ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิจะให้กรอกเลขบัตรประชาชน จะขึ้นผลตรวจสอบทันที

เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้สื่อข่าวตรวจสอบผลการเช็กสิทธิของประชาชนที่ลงทะเบียนพบว่า มีทั้งผู้ที่ได้รับเงินโดยจะขึ้นข้อความดังนี้

ส่วนผู้ที่ผิดหวังได้แสดงความเห็นแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ระบุว่าจะรอผลอีกครั้งวันที่ 23 สิงหาคม เนื่องจากข้อความสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะขึ้นว่า กรุณาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งวันที่ 23 สิงหาคม

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนมิสทิน กำหนดดังนี้

1.เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2.ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3.ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ CV-19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4.หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โ ค วิ ดเท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิการรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิถือเป็นที่สิ้นสุด

อย่างไรก็ตาม มิสทินให้ลุ้ นรับ 2,000 บ. อีกรอบ 23 ส.ค. หากไม่มีชื่อวันนี้