. สินเชื่อ Speedy Loan จากไทยพาณิชย์ อนุมัติ 2 หมื่นบาท ผ่อนนาน 72 เดือน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สินเชื่อ Speedy Loan จากไทยพาณิชย์ อนุมัติ 2 หมื่นบาท ผ่อนนาน 72 เดือน

สินเชื่อ Speedy Loan จากไทยพาณิชย์ อนุมัติ 2 หมื่นบาท ผ่อนนาน 72 เดือน

19 สิงหาคม 2021
180   0

รายละเอียดสินเชื่อ บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

ขอสินเชื่อทั่วไป

-สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

-วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท

-20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

-30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

-100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

-ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไวกับสินเชื่อบุคคล Speedy loan

-วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

-ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนไขรวม

-อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

-หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

-ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777