. ข่าวดี มิสทิน แจก 2000 ประกาศรายชื่อวันนี้ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ข่าวดี มิสทิน แจก 2000 ประกาศรายชื่อวันนี้

ข่าวดี มิสทิน แจก 2000 ประกาศรายชื่อวันนี้

19 สิงหาคม 2021
161   0

กรณีการแจกเงิน มิสทินสู้ cv เครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ แจกเงินและสิ่งของมูลค่า 10,000,000 บาท (10 ล้านบาท) สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ cv ในเวลานี้ หลังเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา

ผ่านเว็บไซต์ มิสทินสู้ cv โดยจะมอบมอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

วันนี้ 19 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณา ครั้งที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ มิสทินสู้ cv ตรวจสอบล่าสุด (เวลา 07.15 น.) ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อเนื่อง

เงื่อนไข มิสทินสู้โควิด

1. สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ cv เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด