. ลูกชาย ผอ.โรงพยาบาล ย่อ งฉี ดไฟเซอร์ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ลูกชาย ผอ.โรงพยาบาล ย่อ งฉี ดไฟเซอร์

ลูกชาย ผอ.โรงพยาบาล ย่อ งฉี ดไฟเซอร์

18 สิงหาคม 2021
239   0

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังรายชื่อผู้เข้ารับการฉี ดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เพื่อเป็นการบูสเตอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง เป็นที่ถูกตั้งข้อสงสัย เนื่องจากมีรายชื่อลูกชายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ในผู้ที่แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า รายชื่อดังกล่าวอยู่ในลำดับที่ 27 และ 29 ซึ่งระบุว่าเป็นนายแพทย์ กลุ่มงานองค์กรแพทย์

เบื้องต้น จากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองรายไม่ได้เป็นบุคลากรด่านหน้าและไม่ได้เป็นแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ แต่กลับมีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างความสงสัยให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล เนื่องจากตามระเบียบแล้ววัคซีนชุดแรกจะต้องฉีดให้กับบุคลากรในสังกัดก่อน จึงนำมาสู่การร้องเรียนให้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบ

ซึ่งการฉี ดวัคซีนในครั้งนี้ดำเนินการฉีดเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยฉีดวัคซีนไปทั้งสิ้นตามรายชื่อที่สำรวจจำนวน 546 คนจาก 744 คน คิดเป็นเพียง 73% เท่านั้นและยังมีบุคลากรด่านหน้าที่ยังไม่ได้ฉีดอีกเป็นจำนวนมาก

ด้าน นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม สาธารณสุขจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวโดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรร 1440 โดส จากการสำรวจรายชื่อผู้ต้องการรับวัคซีน 2,038 ราย และได้กระจายให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ แต่การฉีดวัคซีนไฟเซอร์รอบนี้ต้องฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าที่อยู่ในพื้นที่จ.อ่างทอง ในภาคราชการก่อน

ส่วนรอบ2 หากได้รับการจัดสรรมาเกินก็จะจัดสรรให้กับบุคลากรด่านหน้าในภาคเอกชนและกลุ่มผู้ปฎิบัติงานร่วมกับด่านหน้าต่อไป ณ ตอนนี้ยังฉีดไม่ครบทุกคน แต่ในรอบสองที่ได้วัคซีนมาก็จะเพียงพอกับบุคลากรด่านหน้าของอ่างทองที่ลงทะเบียนไว้

ในส่วนกรณีมีแพทย์หรือบุคลากรที่ไม่ใช่ด่านหน้าและไม่ได้อยู่ในจังหวัดอ่างทองมาฉีด ยังไม่สมควรที่จะดำเนินการและก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผล เบื้องต้น จะขอให้ทางโรงพยาบาลแห่งนี้รายงานเรื่องดังกล่าวมาเพื่อตรวจสอบต่อไป.