. น้องเอกwล wยายามใช้ชีวิตต่อไปด้วยตัวเอง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » น้องเอกwล wยายามใช้ชีวิตต่อไปด้วยตัวเอง

น้องเอกwล wยายามใช้ชีวิตต่อไปด้วยตัวเอง

18 สิงหาคม 2021
259   0

อีกหนึ่งเรื่องราวของคนที่ไม่ท้ อในชีวิ ตของตัวเอง สำหรับเอกพล ไทยธานี วัยสิบเก้าปี นักเรียนชั้น ปวช.

แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ชีวิตของน้องเอกพลนั้นลำบ า ก เป็นอย่างมากเขาต้องใช้ชีวิ ต

อยู่ตามลำพัง เนื่องจากพ่อและแม่ของเขาได้จา กไป ทำให้เขาต้องพยายามใช้ชีวิ ตต่อไปด้วยตัวเอง โดยน้อง

เอกพลนั้น เติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน คุณพ่อได้จา กไปก่อนเมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ล่าสุดคุณแม่

ก็ไม่สบ าย และจา กไปเช่นกัน โดยที่น้องเอกพลมีทุนเหลือติดตัวเพียงสี่ร้อยเท่านั้น ทำให้ต้องยืมทุนจากผู้ใหญ่

บ้านมาห้าพันเพื่อส่งคุณแม่ ต่อมาน้องเอกพลก้ได้พยายามใช้ชีวิตต่อไปด้วยตัวเอง โดยทำทุกอย่างเพื่อหาทุน

มาส่งตัวเองให้ได้เรียนหนังสือต่อไปและหาทุนกินใช้ที่ในตอนนี้มีค่ าเช่ าบ้าน ในทุกวันหลังเลิกเรียน น้องเอกพล

จะรีบกลับบ้านมารับจ้างรีดผ้า่ซึ่ง ต้องรีดกว่าห้าสิบตัว ได้ไม่ถึงร้อย ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มเพื่อหา

ทุนประทั งชีวิ ต อีกทั้งในวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังออกไปหาทุนเสริมด้วยกัรรับจ้างต่างๆ ทั้งเป็นคนล้างรถ และเปิดร้ า น

เสื้อผ้า และหากมีอย่างอื่นให้ทำ เขาก็จะรีบทำทันทีโดยไม่เคยเกี่ยงเลย ถึงแม้เขาจะต้องทำหน้าที่หาทุนมาเลี้ยง

ตัวเองอย่างหนั กแต่ก็ไม่เคยทิ้งการเรียนเลย น้องเอกพลนั้นเป็นคนที่ขยันและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก ไม่เคยเ กเ ร

ออกนอกลู่นอกทาง มีผลการเรียนดีได้เกรดสามกว่าๆเกือบทุกเทอม ซึ้งน้องเอกพลก็ได้บอกไว้ว่า ไม่ว่าจะยังไง

ก็ต้องเข้มแข็งและไปให้ถึงที่สุด ต้องพยายามอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดี แม้ในวันนี้

พ่อกับแม่ไม่อยู่แล้ว แต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ให้พ่อแม่ได้ภูมิใจ ถ้าหากท่านทั้งสองสามารถรับรู้ได้ก็อยากจะบอกว่า

คิดถึงเสมอ แต่ชีวิ ตของผมก็ยังต้องเดินต่อไป จะเป็นคนดี ขยันและตั้งใจ เพื่อทำตามฝันที่อยากรียนจบสูงๆให้ได้สำเร็จ

ขอบคุณ: famousnews