. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์การใช้ 18, 22 ส.ค. นี้ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์การใช้ 18, 22 ส.ค. นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์การใช้ 18, 22 ส.ค. นี้

18 สิงหาคม 2021
137   0

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีและ รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

1 สิงหาคม

– เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ คนละ 200 บาท และ 300 บาทต่อเดือน (ถ้าใช้ไม่หมดไม่มีสมทบเดือนถัดไป)

– เยียวยาพิเศษ พร้อมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับคนละ 1,200 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แบ่งโอนเป็นงวด / งวดละ 200 บาท ทุกวันที่ 1 ของเดือน (1 ก.ค. – 1 ธ.ค. 2564) ใช้ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ใช้สิทธิ์ด้วยการ ยื่นบัตรและสแกนที่ร้านค้าดังกล่าว

– เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน คนละ 500 บาท

– ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

18 สิงหาคม

<

– ค่าไฟฟ้า 230 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ์

– เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ วงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

– ค่าน้ำประปา 100 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ์ โดยยอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

22 สิงหาคม

“ผู้พิการ” ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน (จากที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน) โดยเงินส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ จากตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย