. คิวฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ ล่าสุด -
ข่าวสังคม - โซเชียล » คิวฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ ล่าสุด

คิวฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ ล่าสุด

16 สิงหาคม 2021
134   0

เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานงานให้บริการฉีดวัคซีนCV- 19 นอกโรงพยาบาล ของทาง กทม. กับหอการค้าไทย ประกาศแจ้งให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ส่วนหญิงตั้งครรภ์สามารถ Walk in เข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง โดยสอบถามสายด่วนวัคซีนโทร 1516

คิวใหม่กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี

นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนรอบวันที่ 27 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2564 ตามคิวใหม่ดังนี้

– คิวฉีดเดิมวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2564 ได้คิวฉีดใหม่ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

– คิวฉีดเดิมวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2564 ได้คิวฉีดใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

– คิวฉีดเดิมวันที่ 6 – 10 สิงหาคม ได้คิวฉีดใหม่ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

– คิวฉีดเดิมวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2564 ได้คิวฉีดใหม่ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

โดยสามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ 25 จุดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในเวลาและสถานที่เดิม ตามที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่มีคิวนัดหมายตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจะมีการแจ้งคิวให้ทราบอีกครั้งหลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบใหม่