. อัปเดตเยียวยา ม.39 ม.40 ทยอยโอนเงินวันละ 1 ล้านราย -
ข่าวสังคม - โซเชียล » อัปเดตเยียวยา ม.39 ม.40 ทยอยโอนเงินวันละ 1 ล้านราย

อัปเดตเยียวยา ม.39 ม.40 ทยอยโอนเงินวันละ 1 ล้านราย

16 สิงหาคม 2021
284   0

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโ ควิ ด-19 (ศบศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนม. 33 ม.39 และ ม. 40 ว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม. 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดไปแล้ว

แบ่งเป็นลูกจ้าง 2,399,459 ราย เป็นเงิน 5,998.65 ล้านบาท และทำการโอนให้นายจ้างไปแล้ว 12,711 กิจการ เป็นเงิน 594.12 ล้านบาท รวมยอดเงินที่ทำการโอนไปแล้วจำนวน 6,592.77 ล้านบาท โดยจะดำเนินการทยอยโอนให้ลูกจ้างและนายจ้าง ม. 33 พื้นที่ 16 จังหวัดที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 24 ส.ค. 2564 ต่อไป

พร้อมกับโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ใน 29 จังหวัด กลุ่มแรกวันที่ 24 ส.ค.นี้ เช่นกัน ซึ่งจะทยอยโอนวันละ 1 ล้านรายโดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม