. เช็กเลย รพ. ให้บริการ ฉีด ไฟเซอร์ วันที่ 16 และ 18 ส.ค. 64 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เช็กเลย รพ. ให้บริการ ฉีด ไฟเซอร์ วันที่ 16 และ 18 ส.ค. 64

เช็กเลย รพ. ให้บริการ ฉีด ไฟเซอร์ วันที่ 16 และ 18 ส.ค. 64

15 สิงหาคม 2021
127   0

ทุกคนยังมีโอกาส อัปเดต รพ.ที่ให้บริการ ฉีด วัคซีน “ไฟเซอร์” หากเข้าเงื่อนไข ไปฉีดกันได้เลย ยังพอมีเวลา

จากกรณีหลายโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เริ่มมีการประกาศให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรค) ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” หากยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน CV – 19 มาก่อน

ล่าสุด วันที่ 15 ส.ค. 64 ยังมีเหลืออยู่ 3 โรงพยาบาล ที่ยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยทั้ง 3 โรงพยาบาลนั้นมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้