. ไทยเครดิต เปิดลงทะเบียuสินเชื่อ ปล่อยให้กู้เงิน 5,000 บาท ผ่อuสบายมาก -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ไทยเครดิต เปิดลงทะเบียuสินเชื่อ ปล่อยให้กู้เงิน 5,000 บาท ผ่อuสบายมาก

ไทยเครดิต เปิดลงทะเบียuสินเชื่อ ปล่อยให้กู้เงิน 5,000 บาท ผ่อuสบายมาก

8 พฤษภาคม 2023
15   0

สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ปล่อยให้กู้เงิน 5,000-200,000 บาท โดยที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพิ่อคนค้าขาย

จากธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อที่ให้กู้แบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน เราลองไปชมพร้อมกันเลย

สนใจสินเชื่อกด>>ที่นี่<<

จุดเด่น ‘สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต’

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันการขอสินเชื่อ

คิดดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้นและลดดอก

ให้วงเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท

เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีระยะเวลา ครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี

ปล่อยกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

เลือกซื้อเลย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

ต้องมีประสบการณ์ การประกอบอาชีพ 1 ปี

ธุรกิจจะต้องมีสถานประกอบชัดเจน ตรวจสอบได้

สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด รัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการประกอบการกู้

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี)

เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (หากมี)

สำเนาสัญญาเช่า (หากมี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 697 5454