. เตือนระวังฮีทสโตรก ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 53.9 องศา -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เตือนระวังฮีทสโตรก ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 53.9 องศา

เตือนระวังฮีทสโตรก ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 53.9 องศา

12 เมษายน 2023
39   0

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 กรมอุตุฯ รายงานคาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุด โดยในวันนี้ 12 เมษายน 2566 พบว่าในหลายพื้นที่ดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดัชนีความร้อนวันที่ 12 เมษายน 2566 มีดังนี้

เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 46.8 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 43.2 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 52.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

ภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 49 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

สำหรับ ดัชนีความร้อน 41-53.9 องศา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจะทำให้เกิดตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดเกร็ง มีอาการเพลียแดด และ อาจเกิดภาวะลมแดด หรือ (Heat stroke) หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ ดัชนีความร้อน คือ ค่าที่ได้จากการนำอุณหภูมิของอากาศมาคิดร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์ โดย ดัชนีความร้อนจะสะท้อนว่าร่างกายของคนเรา รู้สึก ว่าอากาศร้อนแค่ไหน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหากความชื้นสัมพัทธ์สูง จะทำให้เหงื่อระเหยยาก ผลคือเรารู้สึก ร้อนกว่า อุณหภูมิจริงของอากาศ ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง