. สมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินเดือนน้อยกู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » สมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินเดือนน้อยกู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

สมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินเดือนน้อยกู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

7 เมษายน 2023
30   0

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ ทำให้หลายคนรายได้เริ่มไม่เพียงพอ และหาช่องทาง “กู้เงิน” หรือ “ยืมเงิน” ตามช่องทางต่างๆ ซึ่ง “สินเชื่อส่วนบุคคล” ถือเป็นอีกตัวเลือกที่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ และเป็นช่องทางช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องเงินในยามวิกฤตนี้ได้ โดยธนาคารกรุงเทพ ได้ออก “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” เงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับคนที่เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทก็กู้ได้

“สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” เปิดให้ยืมเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท จนถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว โดยหากเรายืมเงิน 30,000 บาท เลือกผ่อนสูงสุดนาน 60 เดือน จะผ่อนเพียงเดือนละ 900 บาท ซึ่งไม่เกิน 1,000 บาทอีกด้วย ถือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน ผ่อนน้อย สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน

“สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ” มีอะไรบ้าง

1.วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

2.ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน

ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

3.สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

2.เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

3.มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

4.มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

3.บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

4.สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

ค่าธรรมเนียม “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ”

1.ฟรี! ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

2.ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

3.ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ

4.ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

1.วงเงิน (บาท) ไม่เกิน 30,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 23%

2.วงเงิน (บาท) 30,001 – 100,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 21%

3.วงเงิน (บาท) 100,001 – 200,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 20%

4.วงเงิน (บาท) 200,001 – 300,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 18%

5.วงเงิน (บาท) 300,001 – 1,000,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 16%

• เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี

• เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี

• อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

• ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ตารางยอดผ่อนรายเดือน “สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ”

ข้อมูลจาก: ธนาคารกรุงเทพ

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เราได้นำมาให้อ่านกันในวันนี้ เราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรา โดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน!