. เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด วันนี้ร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูง เตือนระวังลมแดด -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด วันนี้ร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูง เตือนระวังลมแดด

เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด วันนี้ร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูง เตือนระวังลมแดด

6 เมษายน 2023
68   0

วันที่ 6 เมษายน 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันในประเทศไทย โดยเผยว่า วันที่ 6 เมษายน 2566 ค่าดัชนีความร้อนจะสูงที่สุดในบางจังหวัด ซึ่งอยู่ในระดับสีส้มร้อนอันตรายโปรดระวังสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

สีเขียว : ระดับเฝ้าระวัง 27-32 องศาเซลเซียส อ่อนเพลีย วิงเวียน ปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความร้อน เฝ้าระวัง ออกกำลังกาย หรือใช้แรงงานท่ามกลางอากาศที่ร้อน

สีเหลือง : ระดับเตือนภัย 32-41 องศาเซลเซียส เกิดภาวะตะคริวจากความร้อน และเกิดอาการเพลียแดด (Heat Exhaustion) หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

สีส้ม : ระดับเตือนภัย 41-54 องศาเซลเซียส มีอาการตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดเกร็ง มีอาการเพลียแดด และอาจเกิดอันตรายภาวะลมแดดได้ หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานมากกว่า 54 องศาเซลเซียส เกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke)

สีแดง : ระดับเตือนภัย มากกว่า 54 องศาเซลเซียส เกิดภาวะลมแดด หรือ ฮีทสโตรก อันตรายมาก

ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 6 เมษายน

ภาคเหนือ : เพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 41 ดัชนีความร้อน 40.6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศรีสะเกษ อุณหภูมิสูงสุด 39 ดัชนีความร้อน 41.5

ภาคกลาง : บางนา กรุงเทพมหานคร อุณหภูมิสูงสุด 36 ดัชนีความร้อน 50.2

ภาคตะวันออก : แหลมฉบัง จ.ชลบุรี อุณหภูมิสูงสุด 36 ดัชนีความร้อน 49.4

ภาคใต้ : ภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด 36 ดัชนีความร้อน 47.9

ดัชนีความร้อน คืออุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้น ว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรืออุณหภูมิที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยค่าดัชนีความร้อนนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระความเสี่ยงที่ร่า-งกายจะได้รับ ผลกระทบจากความร้อนได้