. ผู้ว่าฯปราจีน ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องฝุ่นโลหะปนเปื้อนกัมมันตรังสีซีเซียม-137 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ผู้ว่าฯปราจีน ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องฝุ่นโลหะปนเปื้อนกัมมันตรังสีซีเซียม-137

ผู้ว่าฯปราจีน ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องฝุ่นโลหะปนเปื้อนกัมมันตรังสีซีเซียม-137

5 เมษายน 2023
17   0

จากกรณีภาชนะบรรจุสารกัมมันตภาพรังสีซีเซียม 137 ซึ่งติดตั้ง ณ โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ พื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 ชิ้นได้สูญหายไปและคาด ว่าจะมีผู้นำออกไปจากบริเวณโรงงานและจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า และถูกหลอมในโรงงานหลอมเหล็ก บริเวณอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ล่าสุดวันที่ 5 เมษายน 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีหนังสือราชการด่วนที่สุด ที่ ปจ (กปภจ) ๐๐๒๑.๒/ ว๑๓๑๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมกรณีการจัดการฝุ่นโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี รายบริษัท เค.พี.พี.สตีล จำกัด โดยระบุข้อความว่า

ตามที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในกระบวนการการทำความสะอาดระบบหลอมโลหะของโรงงานที่เกิดเหตุการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเชียม – 137 และมีคำสั่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนการจัดการฝุ่นโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี รายบริษัท เค.พี.พี.สตีล จำกัด เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดการฝุ่นโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดการฝุ่นโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดประชุมกรณีการจัดการฝุ่นโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี รายบริษัท เค.พี.พี.สตีล จำกัด ในวันพุธที่ 5 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน