. มาก่อน ได้ก่อน ไทยเครดิต สินเชื่อเพื่อ พ่อค้า แม่ค้า ให้ยืม 200,000 บ. คุยง่าย ไม่ต้องค้ำ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » มาก่อน ได้ก่อน ไทยเครดิต สินเชื่อเพื่อ พ่อค้า แม่ค้า ให้ยืม 200,000 บ. คุยง่าย ไม่ต้องค้ำ

มาก่อน ได้ก่อน ไทยเครดิต สินเชื่อเพื่อ พ่อค้า แม่ค้า ให้ยืม 200,000 บ. คุยง่าย ไม่ต้องค้ำ

2 เมษายน 2023
59   0

ไทยเครดิต สินเชื่อเพื่อ พ่อค้า แม่ค้า ให้ยืม 200,000 บาท คุยง่าย ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อนา เงินให้กู้ยืม นาโน และไมโครเครดิต จากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจถึงความต้องการ ในการเข้าถึงเงินทุน ของพ่อค้า และแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อยทุกคน สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย ให้ทุกคนสามารถขอสินเชื่อได้แบบง่ายๆ “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” ให้เงินทุนสูงสุดถึง 200,000 บาท และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันในการขอสินเชื่อ ช่วยให้พ่อค้าและแม่ค้า สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบ อย่างปลอดภัย

ข้อมูลสินเชื่อ

ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 200,000 บาท

เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินและต่ออายุทุกปี

คิดอัตราดอกเบี้ย เป็นแบบ ลดต้นและลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกัน

ให้สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี

กู้เงินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

มีประสบการณ์ประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีสถานประกอบธุรกิจ ที่การชัดเจน ตรวจสอบได้

สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการสมัคร

สำเนา บัตรประชาชน ผู้กู้

สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ

สำเนา บัตรประชาชน คู่สมรส

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงสถานภาพ การสมรส (ถ้ามี)

สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก

สำเนา หนังสือสัญญาเช่า (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจ สามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขา

สนใจสินเชื่อลงทเบียน >>กดที่นี่<<

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 697 5454 เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.

แหลล่งที่มา: archeevevariety.com