. บัตรจu เดือนมีนาคม 2566 เงินงวดสุดท้ายของคนกลุ่มเดิมได้เงินค่าอะไรบ้าง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » บัตรจu เดือนมีนาคม 2566 เงินงวดสุดท้ายของคนกลุ่มเดิมได้เงินค่าอะไรบ้าง

บัตรจu เดือนมีนาคม 2566 เงินงวดสุดท้ายของคนกลุ่มเดิมได้เงินค่าอะไรบ้าง

5 มีนาคม 2023
24   0

กรมบัญชีกลาง อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่จะได้รับสิทธิ์ และเตรียมที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในวันที่ 1 เม.ย. 66 นี้เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดมีดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาทต่อเดือน

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 66)

วงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (เป็นวงเงิน e-Money สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (เป็นวงเงิน e-Money สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินเพิ่มเบี้ยความพิกาห 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิกาหและได้รับเงินเบี้ยความพิกาs)