. บัตรคนจuรอบใหม่ ได้กี่บาท เริ่มใช้เมื่อไหร่ เช็กด่วน -
ข่าวสังคม - โซเชียล » บัตรคนจuรอบใหม่ ได้กี่บาท เริ่มใช้เมื่อไหร่ เช็กด่วน

บัตรคนจuรอบใหม่ ได้กี่บาท เริ่มใช้เมื่อไหร่ เช็กด่วน

28 กุมภาพันธ์ 2023
36   0

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือบัตรคนจนรอบใหม่ โดยมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ 14.59 ล้านคน จากที่ลงทะเบียนทั้งหมด 22 ล้านคน

อนุมัติวงเงินจากงบประมาณกลาง รวม 9,140.35 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เติมวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า กระทรวงการคลังคาดว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน 1 มีนาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ที่ผ่านสิทธิแล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2566

ขณะที่เปิดให้ยื่นอุทธรณ์กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566 รวมจำนวน 62 วัน และเริ่มประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์และเปิดให้กระบวนการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 รวมทั้งเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป