. ล่าสุดไทยยังแรง! ติด 1 ใน 10 อันดับแรก ประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชีย -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ล่าสุดไทยยังแรง! ติด 1 ใน 10 อันดับแรก ประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชีย

ล่าสุดไทยยังแรง! ติด 1 ใน 10 อันดับแรก ประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชีย

27 มกราคม 2023
18   0

เมื่อราว 2 เดือนก่อน เราเคยพูดถึง 10 อันดับ ประเทศในเอเชียที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ประจำปี 2022 ซึ่งจัดทำโดย Global Finance Magazine ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ไม่รวมประเทศในตะวันออกกลางเข้าไปด้วย ซึ่งประเทศไทย ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 8 เหนือกว่าอินเดีย และอินโดนีเซีย ที่อยู่ในอันดับ 9 และ 10 ตามลำดับ ซึ่งเราได้พูดถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดอันดับด้วย สำหรับหลายคนที่ไม่เชื่อว่าอันดับของไทยจะสูงกว่าอินเดียไปได้ ล่าสุด Yahoo Finance ได้เผยผลการจัดอันดับ 12 ประเทศในเอเชีย ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด เราจะมาดูกันว่า ประเทศไทยของเรา ทำได้ดีแค่ไหนในการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้

ศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นศตวรรษแห่งทวีปเอเชีย จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก โดย McKinsey บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้ประเมินว่า เอเชียจะมี GDP มากกว่า 50% ของโลก ภายในปี 2040 ซึ่งผู้บริโภคจากเอเชีย จะเป็นตัวขับเคลื่อนกว่า 40% ของการบริโภคทั้งโลกภายในปีดังกล่าวเช่นกัน ความต้องการบริโภคที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง โดย World Economic Forum ได้ทำการประเมินไว้ว่า ภายในปี 2030 หรืออีกเพียง 7-8 ปีข้างหน้า 2 ใน 3 ของชนชั้นกลาง จะเป็นชาวเอเชีย

ในแง่ขององค์กร บริษัทจากเอเชียสร้างมูลค่าเฉลี่ยให้กับเศรษฐกิจโลก ถึงปี 19 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัทชั้นนำอย่าง Alibaba, Toyota, TSMC และ Sea รวมอยู่ด้วย

ระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของเอเชีย ก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก โดยมีจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกัน 30% ในด้านการส่งออกทางด้านความรู้ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก โดยจีนมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 17% ส่วนญี่ปุ่นและเกาหลี มีส่าวนแบ่งทางการตลาดที่ 7% และ 6% ตามลำดับ ซึ่งเป็นข้อมูลจนถึงปี 2018 ที่จัดทำโดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

ในด้านทางลงทุน ใน 6 เดือนแรกของปี 2022 ที่ผ่านมา สิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม ASEAN Plus Three ที่มีจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้รวมอยู่ด้วย ที่รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแบบ Greenfield FDI คือมีการตั้งสาขาของบริษัท และสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยมีการลงทุนมากถึง 142 โครงการ รวมมูลค่า 8,000 ล้านเหรีญสหรัฐ ตามมาด้วยจีน ที่ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ถ้ามองภาพรวมทั้งปี อินเดียแซงหน้าจีนไปได้ ด้วยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งปี 2022 ที่ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

เซกเตอร์ต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ ที่ชาติเอเชียเข้าไปมีบทบาท แทบจะเรียกได้ว่า ครอบคลุมในทุกเซกเตอร์ โดยเฉพาะในภาคการผลิต จากการเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปของโลก ซึ่งระบบนิเวศน์ทางด้านเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดในด้านนี้ อยู่ในมือของชาติเอเชีย โดยภูมิภาคแห่งนี้ สามารถทำการผลิตได้สูงถึง 75% ของกำลังการผลิตชิปทั่วโลก โดยมี TSMC จากไต้หวันและ Samsung Electronics จากเกาหลีใต้ มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกัน สูงถึง 69% ของทั้งโลก อย่างไรก็ตาม การวิกฤตการขาดแคลนชิปที่ผ่านมา ทำให้สหรัฐอเมริกาและอียู พยายามหาทางผลิตชิปขึ่นภายในประเทศของตัวเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตได้ โดย Boston Consulting Group ประเมินว่า หากมีการผลิตชิปขึ้นในสหรัฐอเมริกา ต้นทุนจะสูงกว่าผลิตในไต้หวัน 30% และสูงกว่าการผลิตในจีน มากถึง 70% เลยทีเดียว ซึ่งนั่นน่าจะทำให้เอเชีย เป็นฐานการผลิตชิปที่สำคัญของโลกต่อไป และอาจจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จากความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการผลิต

วิธีการวิจัยการจัดอันดับในครั้งนี้ ทำขึ้นมาโดยการประเมินสัดส่วนของงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D ต่อ GDP ที่เป็นข้อมูลจากธนาคารโลก และระดับการพัฒนามนุษย์ จาก Human Developemtn Index หรือ HDI ของปี 2021-2022 ซึ่ง HDI มีการวัดจาก 3 ปัจจัยด้วยกันคือ 1. อายุคาดเฉลี่ย 2. ระดับการศึกษา และ 3. รายได้ต่อหัว หรือ GDP Per capita นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงการมีอยู่ของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศนั้นๆอีกด้วย

ที่มา/คลิปจาก: Thailand & The World