. ประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิอะไรบ้าง? -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

ประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

25 มกราคม 2023
26   0

เชื่อว่าอาจเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนว่า ระหว่าง ประกันสังคม กับ บัตรทอง มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วสิทธิประโยชน์ทั้งการรักษา สวัสดิการ รวมถึงสิทธิการชดเชยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ประกันสังคม คืออะไร

การสร้างหลักประกันในการใช้ชีวิตให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เ สี ย ชี วิ ต ชราภาพ ว่างงาน ซึ่งรัฐบาลได้นำระบบประกันสังคมไปใช้เพื่อให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เกิดจนเ สี ย ชี วิ ต

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง คืออะไร

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เราคุณกันในชื่อ บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท ถือเป็นสิทธิประกันสุขภาพที่ผู้มีสิทธิคือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม หรือผู้ที่ลาออกและเกษียณจากประกันสังคมแล้วเท่านั้นถึงสามารถใช้สิทธิได้

บัตรทอง VS ประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร ?

-บัตรทอง

ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนหน่วยงานหรือสถานพยาบาลประจำเเล้วใช้สิทธิได้ทันที

ใช้กับสถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนไว้ เจ็บป่วยต่างพื้นที่เข้าสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าสถานพยาบาลรัฐเเละเอกชนที่อยู่ใกล้

การย้ายสิทธิสถานพยาบาลทำได้ 4 ครั้งต่อปี

ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเเละไม่มีวงเงิน

ค่าอาหารเเละค่าห้องสามัญ

ได้เพียงสิทธิรักษาฟรี ไม่มีเงินชดเชยว่างงานเหมือนประกันสังคม

-ประกันสังคม

ประกันสังคม ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน ตามเงื่อนไขถึงจะสามารถใช้สิทธิได้

ใช้กับโรงพยาบาลที่เลือกสิทธิไว้ กรณีฉุกเฉินเข้าที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

การย้ายสิทธิสถานพยาบาล ย้ายได้ปีละครั้ง

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่เกิน 900 บาทต่อปี

ค่าห้องเเละค่าอาหาร ไม่เกิน 700ต่อวัน

ได้รับชดเชย กรณีว่างงาน เกษียณ เ สี ย ชี วิ ต

หมายเหตุ:

บัตรทองมีได้ทุกคน หากไม่มีสวัสดิการอื่นของรัฐ

พนักงานบริษัทได้สิทธิปะรกันสังคมอัตโนมัติ

กรณีลาออกจากงาน และไม่อยากส่งประกันสังคมต่อ (มาตรา 39) สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ แต่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิก่อน

ที่มา: sanook.com