. เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหม่ 31 มกราคม 66 -
ข่าวสังคม - โซเชียล » เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหม่ 31 มกราคม 66

เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหม่ 31 มกราคม 66

20 มกราคม 2023
71   0

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 welfare.mof.go.th ผ่าน-ไม่ผ่าน กระทรวงการคลัง เปิดให้เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 31 มกราคม คลิกด่วนที่นี่

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  กระทรวงการคลัง ระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65   สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 รอบที่ 8 สำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 21-27 ตุลาคม 2565   สามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 ผ่านสองช่องทางดังนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่าน ไม่ผ่าน ทางออนไลน์

เข้าไปที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th

ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน

คลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด

คลิก ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ที่หน่วยลงทะเบียน

สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง

ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 12.00 น.

มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21,526,830 ราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,853,518 ราย

ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 11,673,312 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ

สำหรับ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”

มีจำนวนทั้งสิ้น 18,337,463 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว

พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 16,766,528 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566

และผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,570,935 ราย
สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าว่า

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.15 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,117.47 ล้านบาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.07 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 384.54 ล้านบาท

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น.

มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21,997,577 ราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,763,514 ราย

และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,234,063 ราย

กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าล่าสุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 27 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 15.00 น.

มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22,100,594 ราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,719,819 ราย

และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,380,775 ราย

ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล(ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล

ล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. กระทรวงการคลัง รายงานยอดใช้จ่ายสะสม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.15 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,146.60 ล้านบาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.07 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 388.34 ล้านบาท

วันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) โดยประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หรือยังไม่มีบัตรสวัสดิการจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนโดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ ได้แก่

สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

สังกัดกรมบัญชีกลาง

ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ

ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของวันนี้

ล่าสุดวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการดำเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ระยะที่ 2 ณ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.17 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,185.6 ล้านบาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.08 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 394.5 ล้านบาท
ปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 22 ล้านราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ซึ่งมีการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22,293,473 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,702,494 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,590,979 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.)

ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

การประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,294,282 ราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,693,353 ราย

และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,600,929 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)

โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ

ทั้งนี้ พบว่าสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.15

เพศชายร้อยละ 44.85 และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 27 ตุลาคม 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”

มีจำนวนทั้งสิ้น 20,708,258 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว

พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,162,254 ราย (คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 และผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,546,004 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

วันนี้ 6 พ.ย. .65 นางสาว ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565แล้ว โดยมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 จำนวน 22,293,473 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.)

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและผ่านขั้นตอนตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ขอให้รอการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 ซึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างประสิทธิภาพ แก้ปัญหาตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงการคลัง ย้ำอีกครั้งหากผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จหากพบลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้รีบแก้ไขภายในวันที่ 17 พฤศิจกายน 2565 นี้

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตดอนเมือง ได้แจ้งว่าเปิดรอบแก้ไขข้อมูลที่คงค้างในระบบและการอัพโหลดเอกสารโครงการรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2565 ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. กรณีรับแบบฟอร์มแต่ยังไม่ได้บันทึก

2. กรณีลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่อัพโหลดเอกสาร (สามารถอัพโหลดเอกสารได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565)

3. กรณีการไม่ยืนยันข้อมูล

3.1 รับแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วยังไม่บันทึกข้อมูล หรือกรณีคีย์ข้อมูลไม่เข้า

3.2 ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่อัพโหลดเอกสาร

3.3 การไม่ยืนยันข้อมูลผู้ลงทะเบียน

4. กรณีบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ตกค้าง และกรณีกดยืนยันข้อมูล จะประกาศผล Dopa ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

วันนี้ 19 ธันวาคม 2565 ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศหรือตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

วันนี้ 22 ธันวาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย ให้รีบเร่งแก้ไขภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

วันนี้ 5 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 2565 กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิหากผ่านตรวจสอบแล้วผ่านให้ยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคาร หากไม่ผ่านให้ยื่นอุทธรณ์

ล่าสุดวันนี้ 9 มกราคม 2566 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 2566 มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นลำดับที่จะเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะประกาศให้การใช้สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2566 นี้ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้ที่เข้ามาลงทะเบียน และจะทยอยประกาศรายชื่อในเดือนม.ค.นี้

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ว่า กระทรวงการคลัง จะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566

วันนี้ 16 มกราคม 2566 ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ มีรายงานว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 500-700 บาท โดยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลัง ไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่จะเริ่มเดือนมี.ค.นี้ โดยอยากให้เพิ่มเป็น 500-700 บาทต่อเดือน จากปัจจุบันที่ได้รับคนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ความคืบหน้าตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 66 ผ่าน-ไม่ผ่าน กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบที่สองในวันที่ 31 มกราคมนี้.

ที่มา: กระทรวงการคลัง, สำนักงานเขตดอนเมือง