. กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่7 เตือนอากาศหนาว อุณหภูมิลดฮวบ กับมีลมแรง -
ข่าวสังคม - โซเชียล » กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่7 เตือนอากาศหนาว อุณหภูมิลดฮวบ กับมีลมแรง

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่7 เตือนอากาศหนาว อุณหภูมิลดฮวบ กับมีลมแรง

16 มกราคม 2023
64   0

วันที่ 16 ม.ค. 66 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 7 (17/2566) โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 16-19 ม.ค. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ขณะที่กรมอุตุฯ คาดการณ์อากาศทั่วไประหว่างวันที่ 16 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 16 – 19 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 17 – 22 ม.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงค่อนข้างแรง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 16 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 17 – 18 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 22 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว โดยในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 66 อุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 66 อุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 31 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 66 อุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 31 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 17 – 22 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 16 – 19 ม.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ในช่วงวันที่ 17 – 22 ม.ค. 66 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 16 – 19 ม.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่

ในช่วงวันที่ 17 – 22 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็น ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 66 อุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง