. แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง พระราชินี -
ข่าวสังคม - โซเชียล » แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง พระราชินี

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง พระราชินี

26 ธันวาคม 2022
101   0

เมื่อเวลา 11.59 น. วันที่ 26 ธันวาคม สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติด CV-19 ฉบับที่ 2 ความว่า

ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติด CV-19 จากการถวายการตรวจคัดกรองตามวาระปกติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถพระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นปกติผลการตรวจ antigen test kit (ATK) เป็นลบ คณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายแล้ว และทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

26 ธันวาคม พุทธศักราช 2565